CUBIQ 

Slagalica sa šablonima…i to u 3D!

Možete li da kreirate 3D šablone sa 8 šarenih delova slagalice i njihovih 8 belih parnjaka? Uključite svoje veštine prostornog uvida, logike i dedukcije dok pravite kocke sa jedinstvenim uzorkom boja u svakom izazovu! Prozirna fioka se otvara i postaje vaša tabla za igru. Igra sadrži 80 izazova i predviđena je za mlađe igrače od 7+ pa i za starije. Igra razvija kod najmlađih sposobnosti, kao što su : vizuelna percepcija, planiranje, koncentracija, rešavanje problema i prostorni uvid.

Postavite slagalice na tablu za igru kao što je prikazano u izazovu. Neki izazovi ne nude podešavanje (ovi izazovi počinju sa praznom tablom za igru). Postavite preostale delove na tablu za igru tako da odgovaraju i boji i obliku prikazanom u izazovu.

Početni izazovi koriste samo 8 komada u boji.
Juniorski izazovi koriste samo 8 belih figura.
Ekspert i Master izazovi koriste svih 16 komada.

Za svaki izazov postoji samo jedno rešenje koje se nalazi na kraju brošure.