SG-477-IQ-link-game-logo

Možeš li pronaći link koji nedostaje?

Postavite sve delove slagalice na tablu za igru! Postoji 36 delova, a ima samo 24 mesta na tabli. Otvoreni prsteni i loptice različitih delova slagalice mogu zauzeti isto mesto ako ih povežete na pravi način!

*kompaktna mozgalica sa 120 izazova u 5 nivoa

*za mlade I stare, starosti od 8 do 99 godina

*12 predivnih, prozirnih delova slagalice