SG-455-IQ-puzzler-pro-game-logo

IQ PUZZLER PRO

120 izazova za igru kroz tri načina

Zabava za mozak na više načina! IQ Puzzler Pro ima 120 izazova u tri načina igre, uključujući I 2D I 3D izazove! Podloga za igru je napravljena za 2D izazove, dok se 3D izazovi prave piramidalno. A sve to se nalazi u kompaktnom pakovanju, idealnom za putovanja.