MONSTERS HIDE & SEEK

Ima li čudovišta ispod kreveta?

Postavite 4 dela slagalice na tablu za igru da biste sakrili sva čudovišta – osim onih koji su prikazani u vašem izazovu.

Ova igra je namenjena deci od 6+ godina i sadrži 60 izazova. Kod igrača razvija logiku, koncentarciju, vizuelnu percepciju, prostorno planiranje i rešavanje problema.