SMART FARMER

Nevolje na farmi! Životinje prave veliku zbrku i treba ih razdvojiti … ali farmer ima samo 3 jednostavne ograde za podelu polja na odvojene livade. Možete li mu pomoći da postavi ograde tako da konji, krave, ovce i svinje dobiju svoj prostor? Možete li onda biti sigurni da svi imaju svoju vodu za piće?

60 izazova namenjenih deci od 5+ godina, kao I odraslim igračima.

Smart farmer logička igra podstiče kod igrača razvoj sledećih kognitivnih sposobnosti: koncentracije, fleksibilnog razmišljanja, planiranja, rešavanja problema, prostornog vidika.