TEMPLE CONNECTION

SAGRADI PUTEVE I MOSTOVE I POVEŽI HRAMOVE!

Izaberi izazov i postavi hramove na tablu za igru kao što je prikazano.

Tvoj zadatak je da postaviš sve delove sa putevima i mostovima i tako napraviš put kojim će biti povezati svi hramovi. Ali moraš se čuvati zlatnog zmaja, može ti biti prepreka, a može ti biti i od pomoći!

Tempe conection ima 80 izazova poređanih u 5 različitih nivoa. Kod igrača stimuliše koncentarciju, fleksibilno razmišljanje, planiranje, rešavanje problema i prostorni vidik.