TEMPLE CONNECTION

SAGRADI PUTEVE I MOSTOVE I POVEŽI HRAMOVE!

Izaberi izazov i postavi hramove na tablu za igru kao što je prikazano.

Tvoj zadatak je da postaviš sve delove sa putevima i mostovima i tako napraviš put kojim će biti povezati svi hramovi.

Tempe conecction ima 80 izazova poređanih u 5 različitih nivoa. Kod igrača stimuliše koncentarciju, fleksibilno razmišljanje, planiranje, rešavanje problema i prostorni vidik.

 

 

TEMPLE CONNECTION PRAVILA IGRE