TREASURE ISLAND 

Avanturisti su potrebni da bi pronašli drevni hram na zaboravljenom ostrvu!

Koristite logiku i dedukciju, ali pazite! Na ovom ostrvu se delovi smenjuju! Pronađite prave kombinacije za postavljanje delova i pronađite drevni hram. 80 izazova koji će vas dovesti do kraja sveta… ili vas gurnuti preko ivice! Ova igra je predviđena za mlađe igrače od 8+ pa i za starije. Igra razvija kod najmlađih sposobnosti, kao što su : fleksibilno razmišlajnje, planiranje, koncentracija, rešavanje problema i prostorni uvid. Izaberite izazov. Svaki izazov prikazuje mapu sa blagom ostrva, ali neke informacije nedostaju.

Postavite delove slagalice na tablu za igru tako da se tereni prikazani u izazovu poklapaju sa terenima na delovima slagalice. Svaki deo slagalice (osim onog sa hramom) može se transformisati u 4 različita oblika! Rešenje će otkriti lokaciju skrivenog hrama.