WALLS & WARRIORS

Postavite zidove i zaštitite svoje ratnike!

Snaga mozga je potrebna da zaštitite svoj zamak u ovoj uzbudljivoj igri. Možete li da rasporedite zidove na tabli za igru tako da zaštitite plave ratnike u zamku i sprečite crvene da osvoje vaš zamak?
Ova igra sadrži 80 izazova i predviđena je za mlađe igrače od 8+ pa i za starije. Igra razvija kod najmlađih sposobnosti, kao što su : logika, planiranje, koncentracija, rešavanje problema i prostorni uvid.

Unutar igre je 3D tabla za igru, 4 dela slagalice koje predstavljaju zidove, jedna slagalica sa visokim kulama, 7 ratnika od kojih su 4 crvena i 3 plava, kao i rešenja svih 80 izazova.